Vergés i Ors, Josep

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 8 mesos
  • V
  • 1

Vergés i Ors, Josep. Sacerdot. (Sant Pere de Torelló 1775 – Sant Martí de Sobremunt 1843).

Es formà al Seminari de Vic, on el trobem estudiant moral des de 1801 fins el 1806. Quan el bisbe Ramon Strauch (1760-1823) pren possessió de la seu vigatana (1816) confirma la càtedra que amb anterioritat li havia atorgat el bisbe Francesc de Veyán. El grau de doctor en teologia l’obté abans de 1818, data en la qual apadrinà les conclusions de filosofia de Josep Aguilar Fillol. Aquell mateix any l’impremta de Domènec Feyner publicà les conclusions apadrinades per Vergés. Abans de deixar d’ensenyar filosofia per passar a impartir teologia escolàstica, dirigí (1812) una altra sessió de defensa pública de conclusions filosòfiques, també impreses per Feyner.

Des d’aquell any fins a 1824 regentarà una càtedra de teologia, sota la qual vetllà les conclusions teològiques de Ramon Vilavendrell i Domènec Valldeneu. Aquestes son publicades a Vic, aquell mateix 1824, per Ignasi Valls. El 1824 anà de rector a Sant Martí de Sobremunt on hi va restar fins la seva mort.

Font: Lo Gaiter del Ges; <<Santperencs professors al seminari de Vic>>. La Grevolosa, revista cultural de Sant Pere de Torelló; número 22, corresponent a la Festa Major de 2011

Entrada Anterior

Vaquer i Font, Bernat

Entrada següent

Vinyeta i Masdemós, Pere

Compare listings

Compare