Vaquer i Font, Bernat

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 11 mesos
  • V
  • 1

Vaquer i Font, Bernat. Sacerdot. (Sant Pere de Torelló 1763 – els Prats del Rei 1802).

Secretari de l’Acadèmia del Cíngol de Sant Tomàs (1791-1974), que existia des del segle XVII dins la Universitat Literària de Vic, que després de la desfeta va perdurar en el Seminari de Vic des del XVIII. Estudià filosofia i la teologia escolàstica a Cervera.En aquesta universitat s’hi graduà de batxiller en filosofia i de doctor en teologia. El curs 1787-88 anà a estudiar teologia moral al Seminari de Vic. El 1789 entrà com a professor de filosofia. Com a tal apadrinà les conclusions disputades entre Bartomeu Riera i Enric Comas durant les festes de Sant Tomàs de 1790. El curs 1791-92 ja era catedràtic de moral i hi consta fins el 1794. Pel gener de 1795 deixa l’ensenyament per passar al rectorat de Santa Maria dels Prats del rei. Dirigí aquella parròquia set anys, fins el setembre de 1802. Durant un temps continuà impartint des de la seva parròquia; són diversos els opositors a rectorals que fan valer com a mèrit haver assistit a les “conferencies” del Dr. Vaquer.

FontLo Gaiter del Ges; <<Santperencs professors al seminari de Vic>>. La Grevolosa, revista cultural de Sant Pere de Torelló, número 22, corresponent a la Festa Major de 2011

Entrada Anterior

Vidrà, baronia de

Entrada següent

Vergés i Ors, Josep

Compare listings

Compare