Santa Maria de Borgonyà, església

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 5 mesos
  • S
  • 1

Santa Maria de Borgonyà, església

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Torelló. Inicialment fou considerada com a sufragània de la parroquial de Sant Vicenç de Torelló. L’església és documentada a partir de l’any 1286 en el testament de Torelló. L’any 1357 en una visita episcopal es fa constar que el rector de Sant Vicenç celebra a la capella de Santa Maria de Borgonyà, sufragània de l’esmentada parròquia. Però l’any 1686, quan la visità el bisbe Pasqual, ja havia passat a ser una simple capella o un santuari marià. Fou reedificada al començament del segle actual i ara és la capella de la Colònia Fabra-Coats que pertany al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló.

Font: https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/santa-maria-de-borgonya-sant-vicenc-de-torello

Fotografia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Esgl%C3%A9sia_de_Borgony%C3%A0_(Sant_Vicen%C3%A7_de_Torell%C3%B3).JPG

imatge1

Compare listings

Compare