Sant Pere del castell d’Orís, capella de

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 5 mesos
  • S
  • 1

Sant Pere del castell d’Orís, capella de. El castell d’Orís es documenta a partir de 914 quan Dat vengué a Raquel una casa amb terres i vinyes situades al terme del castell d’Orís.

L’església no consta com a existent fins el 1116, mentre que el 1198 figura com a reedificada. La seva estreta vinculació al castell i als seus senyors feu que amb la desaparició del castell s’iniciés la seva decadència, si bé el 1686, quan la visità el bisbe Antoni Pasqual, encara es mantenia dempeus.

Avui de l’antic edifici de l’església resten unes poques pedres. Si hom duia a terme una petita campanya arqueològica, amb facilitat podria deixar al descobert el traçat de la seva planta, que coneixem amb detall per croquis del segle XVII aixecat per uns espies francesos i després per la planta feta al començament del segle XX per l’arquitecte Josep M. Pericas.

La capella de Sant Pere es trobava al costat de llevant del recinte fortificat, gairebé adossada al mur. Era un simple edifici amb una nau rectangular, rematada al cantó de llevant amb un absis semicircular. L’edifici no tenia reforços ni arcs torals. La simplicitat dels murs no era alterada. Al mur de tramuntana hi havia oberta la porta d’entrada. Aquesta situació singular era deguda a les necessitats d’espai que presentava l’emplaçament de l’edifici, en treballs accessible pel costat de migjorn.

Font: Catalunya Romànica (Antoni Pladevall i Font)

Compare listings

Compare