Sant Joan del Noguer, església de

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 11 mesos
  • S
  • 1

Sant Joan del Noguer, església de. Es troba situada dins el terme de Sora, al costat del mas Noguer. Sempre fou una capella rural dependent del mas Noguer i vinculada a la parròquia de Sant Pere de Sora.

El terme de Sora és documentat a partir de l’any 906, quan, en el concili de Sant Tiberi d’Agde, els pares conciliars confirmaren al monestir de Sant Joan de les Abadesses els seus béns, entre els quals es trobava el de Sora amb els seus confins.

L’església de Sant Joan no deixa anar notícia de la seva existència fins el 1245, quan Beatriu de Posa, en el seu testament, va llegar dos sous a l’església del Noguer. No hi ha constància documental de l’existència d’una altra capella abans d’aquesta data. Les notícies posteriors només denoten la persistència del culte, la vinculació als propietaris del mas del Noguer que tenien cura de la seva conservació i que el rector de Sant Pere de Sora hi celebrava missa diverses vegades l’any, en compliment de diversos beneficis.

L’edifici que ha pervingut fins a l’actualitat només ha tingut algunes petites refeccions i, malgrat trobar-se sense culte des del 1936, la solidesa de la seva construcció fa que encara es trobi dempeus, si bé totalment abandonada a la seva sort.

Església

La capella és un edifici senzill de planta rectangular, que consta d’una nau, sense absis diferenciat, coberta amb una volta apuntada, la qual fou bastida al final del segle XII, d’acord amb la tradició romànica i seguint una tècnica constructiva molt rústica.

La volta apuntada està revestida en el seu intradós per diverses capes d’enguixats successius que no deixen veure com està constituït l’aparell de les pedres.

L’edifici té dues finestres de doble esqueixada, l’una a la paret de ponent i l’altra a migjorn, que queda al costat dret del presbiteri i que és mig tapiada. Així mateix hi ha dues obertures més a la paret de llevant, una és com una escletxa o espitllera, només visible des de l’exterior, i una altra, de forma quadrada, que fa 30 x 30 cm, que queda al costat dret de la primera.

La portalada, de cara a migdia, és de punt rodó amb dovelles ben tallades. A prop d’aquesta hi ha una pica d’aigua beneita de pedra picada que probablement pertany a la mateixa època.

Les parets han estat fetes amb un aparell de carreus grossos, els uns molt ben tallats i els altres irregulars; tot i que no segueixen gaire les filades horitzontals, l’aparell queda molt ben travat i extraordinàriament ben conservat. La coberta és feta amb lloses de pedra i es troba en bon estat de conservació.

Font: Catalunya Romànica.

Fotos: Antoni Prat.

imatge1
imatge1

Compare listings

Compare