Sa Reganyada, castell de

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 2 mesos
  • S
  • 1

Sa Reganyada, castell de. El nom primitiu de la muntanya de Bellmunt era Reganyada, tal i com ho testifica un document de l’any 1082–1083. Mentre que el santuari o capella a la mare de Déu acabaria rebent el nom de Bello monte o Bellmunt, la muntanya i la fortalesa mantindria el nom de Reganyada. Del castell no en queda cap vestigi visible, tot i que les fonts apunten que havia estat erigit on actualment hi ha l’elevació dita de Sa Reganyada, on s’aixeca el pedró de la verge de les Alades.

Paral·lelament, alguns estudis apunten que a la zona on actualment s’ubica l’ermita, s’hi pot trobar un mur de 1’40m en sentit nord-sud, situat al serrat i que puja de la planta baixa a la primera. Aquest mur és tres vegades més gruixut que la resta dels murs de l’edifici i es recolza directament sobre la roca natural. Semblaria ser una antiga torre de guaita que es va reaprofitar per fer les obres de modernització als segles XVII i XVIII per construir el santuari. Un altre cos de planta rectangular en sentit nord-est també correspondria a aquesta primera època. Posteriorment, aquesta torre hauria perdut la capacitat defensiva i s’hauria convertit en un campanar. Avui dia, des de dins del menjador, encara es pot apreciar l’obertura tapiada on hi haurien estat les campanes.

Sa Reganyada va tenir pocs segles de vida, si ens atenem a la documentació només podríem parlar d’ocupació des dels segles XI al XIV. Això seria degut a la seva titularitat, com a fortalesa secundària. En aquest punt sobresurten dues hipòtesis plantejades per la historiografia local:

  1. Es tractaria d’una vigia fortificada depenent del Castell de Besora (castell termenat) i ocupada només en moments agitats. Aquesta teoria es fonamenta en l’aparició d’una llinda de pedra amb detalls heràldics de Besora.
  2. Es tractaria d’un reducte fortificat amb residència fixa i dependències pròpies —sense excloure la religiosa dedicada a Santa Maria que acabaria conformant l’actual santuari, que ja apareix mencionat al segle XIII.

Font: http://territori.gesbisaura.cat/altres-castells/#Reganyada

Fotografia: Antoni Prat

imatge1

Entrada següent

Salgueda, la

Compare listings

Compare