Refetó

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 1 any
  • R
  • 1

Refetó m. [rəfətó]: Peix Variant lingüística de viret, juliola, pubilla, lluerna (TERMCAT). L’Alcover-Moll dona l’accepció adjectival de “revingudet, bastant grasset”.

A Torelló es fa servir en el sentit de menja feta base de sobres; és a dir, aprofitant sobres d’altres àpats.

Entrada següent

Rocaprevera, santuari de

Compare listings

Compare