Qui som i Junta

Qui som

L'Associació d'Estudis Torello­nencs —ADET— és una entitat jurídica creada l'any 1945 amb l'objectiu de promoure activitats culturals de tota mena. La seva activitat va encamina­da fonamentalment a la recollida, conservació, estudi i divulgació de totes aquelles manifestacions de caràcter històric, cultural i científic relacionades amb Torelló, la Vall del Ges i el Bisaura.

L'arxiu de l'ADET està integrat sobretot pels pergamins de la cúria del castell dels Torelló, que, del segle XII al XVII, segueixen la tradició de testimoniatge històric iniciada pel primer manuscrit relatiu a Torelló, datat de l'any 881 i conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic. Així mateix, s'hi contenen col·leccions de periòdics i revistes, una gran col·lecció de Goigs, un important fons fotogràfic sobre la vida social i cultu­ral de la Vall del Ges i abundant documentació provinent de dona­cions particulars.

Tots aquests béns, que fins fa poc estaven dipositats i exposats en unes dependències annexes a l'església de Sant Feliu, s'estan inventariant i catalogant i tenen per destí l’edifici del Museu de la Torneria de Torelló, que acull en el seu primer pis la seu de l’Associació.

Tothom que tingui alguna proposta d’estudi o de foment del coneixement o de la creació, trobarà en l’ADET el centre idoni on desenvolupar-la. L’estructura de treball de l’associació es conforma a través de comissions de treball que aixopluga les iniciatives presentades i que funcionen independentment sota la coordinació de la junta directiva. Amb aquesta metodologia es vol facilitar la captació de talent i creativitat amb la finalitat de promoure els estudis i coneixement dels elements culturals de l’àmbit d’actuació de l’Associació.

Una de les activitats més importants que ha portat a terme l’ADET des de la seva fundació ha estat la creació d'un Museu-Arxiu d'Història local, que, a més de con­servar col·leccions integrades per materials arqueològics, pictòrics, folklòrics, heràldics, religiosos i industrials, disposa d'un patrimoni arxivístic d'una gran vàlua.

L’ADET és una entitat oberta a tothom, amb voluntat d’establir llaços de col·laboració amb les altres entitats culturals i institucions de tota mena de la Vall del Ges i de la resta del país. Tothom hi té cabuda, sigui quin sigui el seu ideari o sensibilitat cultural o social. L’ADET la fem entre tots i totes.

Junta

Components de la Junta Directiva de l'ASSOCIACIÓ D'ESTUDIS TORELLONENCS des de l'Assemblea Ordinària de data 15 de febrer de 2022.

Pasqual Bernat Lopez
President
Pasqual Bernat Lopez
President
Gerard Verdaguer Reig
Sots president
Gerard Verdaguer Reig
Sots president
Xavier Vilar Vinyeta
Secretari
Xavier Vilar Vinyeta
Secretari
Antoni Prat Puig
Tresorer
Antoni Prat Puig
Tresorer
Rosa Sayós Santigosa
Vocal
Rosa Sayós Santigosa
Vocal
Pep Castells Casellas
Vocal
Pep Castells Casellas
Vocal
Concepció Prat Puig
Vocal
Concepció Prat Puig
Vocal
Josep Fernàndez Palou
Vocal
Josep Fernàndez Palou
Vocal
Anna Rosell Reig
Vocal
Anna Rosell Reig
Vocal
Josep Maria Callén Mas
Vocal
Josep Maria Callén Mas
Vocal

Compare listings

Compare