Pergamins medievals

Anys 80 i 90

Entre els documents custodiats per l’entitat són remarcables els pergamins de la Cúria del Castell dels Torelló. Aquesta col·lecció documental és d’una importància cabdal, tant per a l’estudi de diferents aspectes de la nostra història com per veure l’evolució de la llengua catalana. El seu contingut és divers, ens il·lustren sobre la vida de l’època, aporten informació sobre el Castell de Torelló i la seva demarcació, i parlen de personatges il·lustres de la història de Catalunya. Entre els anys 1983 i 1991 l’ADET, amb la col·laboració del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló. va encarregar a Jaume Coll i Castanyer, paleògraf de Breda, la transcripció dels pergamins. Aquestes transcripcions, algunes d’elles resumides. es troben publicades en sis volums i per a la seva edició comptà també amb la col·laboració de Mn. Antoni Pladevall. Actualment el conjunt de pergamins es troba sota la custòdia de l’Arxiu Municipal de Torelló, fruit d’un acord de cessió signat entre l’entitat i l’Ajuntament de Torelló.

Compare listings

Compare