Nova singladura

1996

A partir de l’assemblea celebrada el dia 21 de desembre de 1996, l’ADET inicià una nova etapa. La Junta que s’elegí es comprometé a donar un nou impuls a l’entitat i a treballar pels seus objectius fundacionals. S’emprengueren moltes iniciatives i es participà activament en la vida cultural i social de la Vall. S’editaren publicacions com l’Encís del riu o La casa de la vila i s’intensificaren les gestions per aconseguir un nou local que possibilités l’allotjament adequat dels fons documentals i museístics de l’entitat.

Tots aquests béns, que fins ara han estat dipositats i exposats en unes dependències annexes a l’església de Sant Feliu, s’estan inventariant i catalogant i tenen per destí l’edifici del Museu de la Torneria de Torelló que acollirà, en un futur immediat, la seu de l’associació.

Compare listings

Compare