l’ADET cedeix a l’Arxiu Municipal de Torelló la col·lecció de pergamins de la Cúria del castell de Torelló

El passat dia X de juny va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Municipal de Torelló la ceremonia de cessió dels pergamins de la Cúria del Castell de Torelló per part de l’ADET a l’Ajuntament de Torelló.

Els 650 pergamins de la Cúria del Castell de Torelló van ser trobats d’una forma curiosa. A finals dels anys quaranta, Josep M. Puchades, arquitecte vinculat a Torelló localitzà, a l’esta­bliment d’un llibreter de vell de Barcelona amic seu, un sac de papers que parlaven de `Santi Felicis de Torilione’. Convençut de la seva importància aconseguí intercanviar-los per uns quants exemplars de la Història de Torelló de Mn. Fortià Solà, que acabava de ser publicada, i els cedí a l’ADET.

Entre els anys 1983 i 1991 l’ADET, amb la col·laboració del Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló. va encarregar a Jaume Coll i Castanyer, paleògraf de Breda, la trans­cripció dels pergamins. Aquestes transcrip­cions, algunes d’elles resumides. es troben publicades en sis volums i per a la seva edició comptà també amb la col·laboració de Mn. Antoni Pladevall.

Els pergamins de la Cúria del Castell són d’una importància cabdal, tant per a l’estudi de dife­rents aspectes de la nostra història com per veure l’evolució de la llengua catalana. El seu contingut és divers, ens il·lustren sobre la vida de l’època, aporten informació sobre el Castell de Torelló i la seva demarcació, i parlen de per­sonatges il·lustres de la història de Catalunya.

Compare listings

Compare