Convocatòria de la 23a edició dels premis Vila de Torelló – GAT Literari 2021

Les bases del 23è concurs de narrativa i poesia Vila de Torelló – GAT Literari, són les següents:

NARRATIVA:
Primer premi de 600 euros: s’atorgarà la millor narració de tema lliure, original i no premiada en cap altre concurs.
Accèssit: 250 euros.

POESIA:
Primer premi de 600 euros: s’atorgarà al poema o recull de poemes, originals i no premiats en cap altre concurs.
Accèssit: 250 euros.

BASES:

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites, en llengua catalana i no han d’haver estat guardonades o publicades prèviament. Se’n valorarà la correcció lingüística i estilística.

2. Narrativa: extensió mínima de 3 fulls DIN A4 i màxima de 8 fulls, escrits en lletra estil Arial de grandària 12 punts i interlineat 1,5. Les obres que no compleixin aquestes característiques automàticament quedaran fora de concurs i l’ADET quedarà exempta d’haver-ho de comunicar als seus autors.

3. Poesia: extensió mínima de 50 versos i màxima de 100 versos. Tema lliure.

4. Els textos s’enviaran en un fitxer adjunt, format Word, per correu electrònic a l’adreça premisgat@gmail.com i es podran presentar fins el dia 15 de febrer de 2021. El treball inclòs en el fitxer adjunt ha de tenir un títol i ha d’anar signat amb pseudònim.

5. S’acceptarà una sola obra per autor i modalitat.

6. Dins d’un sobre, amb el pseudònim de l’autor o autora com a remitent, s’haurà d’enviar, per correu postal normal (no certificat), una targeta on figuri el títol de l’obra, el pseudònim amb què s’ha presentat, el nom i els cognoms, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor o autora. El sobre, en el qual hi haurà de constar l’indicador PREMI VILA DE TORELLÓ – GAT LITERARI, s’haurà d’adreçar a Associació d’Estudis Torellonencs (ADET), carrer de la Pau, número 12-14, 08570 – Torelló.

7. El jurat, designat per l’ADET i presidit pel Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torelló, estarà format per experts en el camp literari. La seva decisió serà inapel·lable.

8. Les obres premiades quedaran en possessió de l’ADET, que avaluarà la possibilitat de publicar-les en un recull dels millors treballs.

9. Qualsevol qüestió no especificada en aquestes bases serà resolta pel jurat segons el seu criteri.

10. Els guanyadors han de recollir el premi personalment.

11. Els guardons es lliuraran en una data propera a la festivitat de Sant Jordi de 2021, que s’anunciarà oportunament.

12. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Per a qualsevol informació addicional podeu trucar al telèfon 628535175

Compare listings

Compare