Bases dels Premis Literaris Vila de Torelló 2023

PREMIS LITERARIS VILA DE TORELLÓ 2023

NARRATIVA

 • Primer premi de 1.000 euros: s’atorgarà al millor conte o narració de tema lliure, original i no premiat en cap altre concurs.
 • Accèssit: 500 euros.

POESIA

 • Primer premi de 1.000 euros: s’atorgarà al poema o recull de poemes, originals i no premiats en cap altre concurs.
 • Accèssit: 500 euros.

BASES

 1. Les obres participants han de ser originals i inèdites, en llengua catalana i no han d’haver estat guardonades o publicades prèviament. Se’n valorarà la correcció lingüística i estilística.
 2. Narrativa: extensió mínima de 3 fulls DIN A4 i màxima de 8 fulls, escrits en lletra estil Arial, de grandària 12 punts i interlineat 1,5.
 3. Poesia: extensió mínima de 50 versos i màxima de 100 versos.
 4. Les obres que no compleixin aquestes característiques automàticament quedaran fora de concurs i l’ADET quedarà exempta d’haver-ho de comunicar als seus autors.
 5. Els textos s’enviaran per correu electrònic, en un fitxer adjunt, format Word, a l’adreça premisviladetorello@gmail.com i es podran presentar fins al dia 17 de febrer de 2023. El treball inclòs en el fitxer adjunt ha de tenir un títol i ha d’anar signat amb pseudònim.
 6. Per altra banda, dins d’un sobre, amb el pseudònim de l’autor o l’autora com a remitent, s’haurà d’enviar, per correu postal normal (no certificat), una targeta on figuri el títol de l’obra, el pseudònim amb què s’ha presentat i el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor o l’autora. El sobre, en el qual haurà de constar l’indicador XXV edició PREMIS LITERARIS VILA DE TORELLÓ, s’haurà d’adreçar a Associació d’Estudis Torellonencs (ADET), carrer de la Pau, número 12-14, 08570 – Torelló.
 7. S’acceptarà una sola obra per autor i modalitat.
 8. El jurat, designat per l’ADET i presidit pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torelló, estarà format per experts en el camp literari. La seva decisió serà inapel·lable.
 9. Les obres premiades quedaran en possessió de l’ADET, que avaluarà la possibilitat de publicar-les en un recull dels millors treballs. En cas que l’autor o l’autora vulgui publicar la seva obra en qualsevol altre mitjà, haurà de fer constar que ha rebut un Premi Literari Vila de Torelló en l’edició corresponent.
 10. Qualsevol qüestió no especificada en aquestes bases serà resolta pel jurat segons el seu criteri.
 11. Els guanyadors han de recollir el premi personalment.
 12. La cerimònia de lliurament de premis serà el dia 21 d’abril de 2023, a les 19.00 h al Teatre Cirvianum de Torelló.
 13. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Compare listings

Compare