Monmany i Voltà, Jaume

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 8 mesos
  • M
  • 1

Monmany i Voltà, Jaume. Metge. (Sabadell 1883 – Sabadell 1963).

Fill de Pau Monmany i de Paula Voltà, als vint-i-cinc anys va arribar a Sant Pere. Era el 20 de setembre de 1908. Va anar a viure al carrer Josep Badrena, número 3, a tocar de l’església i de l’ajuntament. Ostentava el títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia i estava inscrit al Col·legi Oficial de Metges de la província de Barcelona amb el número 388.

Encara que fins el 7 de gener de 1909 el consistori no el nomenà metge municipal, essent alcalde Josep Font Vergés, va exercir des de la seva arribada al poble. Se li va atorgar una retribució de dues-centes pessetes a l’any. També va ser el metge titular del municipi de la Vola. I també al poble de les Masies de Sant Pere segons acord municipal del 12 de novembre de 1911.

Atenia i visitava els santperencs que ho necessitaven i feia el reconeixement mèdic dels nois quan eren quintats i realitzava els certificats de defunció. A principis de 1918 es va tancar per ordre governativa la farmaciola que funcionava des de feia més de vint anys al col·legi de les germanes carmelites. El doctor Monmany feu mans i mànigues fins aconseguir que es reobrís. Finalment el Govern civil n’autoritzà la reobertura.

Per la seva condició de metge va formar part de nombroses juntes locals, de la de sanitat, de la de reformes socials, de la de primera ensenyança, de la de protecció de la infància. La guerra civil la va viure a Sant Pere i en acabar-se hagué de fer front a la depuració de què varen ser objecte tots els treballadors municipals. El 6 de desembre de 1939 l’ajuntament va aprovar l’informe de Manuel Gimferrer, jutge instructor encarregat de la depuració dels empleats municipals, segons el qual es podia admetre a Jaume Monmany com a metge i inspector de sanitat, càrrec que exercici des de principis de 1940.

Va contraure matrimoni amb Coloma Magnet Voltà, nascuda a Calaf, entre 1910 i 1912, fora de Sant Pere. Va tenir tres fills, tots nascuts a Sant Pere: Ramon el 13 de desembre de 1912, Jaume el 25 de juliol de 1915 i Manuel el 30 de novembre de 1919. Aquest darrer va morir el 22 de febrer de 1931.

El gener de 1935 va demanar al consistori poder construir una casa xalet en el seu solar emplaçat amb façana a la plaça sense nom i carrer de les escoles. El projecte fou aprovat per l’Ajuntament, encapçalat per l’alcalde Rafael Vaqué, en el ple celebrat el 7 de febrer d’aquell any. La cas estaria formada per planta baixa, on entre altres estances hi hauria el garatge, la sala d’operacions, el dormitori del servei, la cambra pel carbó, el rebost i el despatx, i un primer pis que seria l’habitatge de la família. A l’any 1945 ja hi ha constància que hi vivien i l’adreça era Avenida Calvo Sotelo,1.

El doctor Monmany es va jubilar el 1954, després de 45 anys d’exercici. El 19 d’abril de 1979 l’Ajuntament acordà donar el nom de Dr. Monmany a la plaça que queda davant mateix de la casa de Jaume Monmany Voltà.

Font: Agustí Dalmau i Font. <<Dr. Monmany>>. La Grevolosa, revista cultural de Sant Pere de Torelló; número 2, gener de 2002

Entrada Anterior

Marsal i Basil, Joan

Entrada següent

Molí, font del

Compare listings

Compare