S'APROVA EL PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE TORELLO
La Diputacio de Barcelona ha lliurat a l´Ajuntament de Torello l´actualitzacio del Pla director de clavegueram del municipi, un treball que ha servit per posar al dia l´inventari de l´any 2008. També inclou les dades de tots els pous de registre accessibles del municipi i de les canonades de la xarxa, amb una descripcio acurada de les seves característiques, el seu estat de conservacio i el seu sistema de funcionament. Amb aquest treball s´han identificat les possibles actuacions de millora de la xarxa, que en el seu conjunt tenen un cost de gairebé 11 milions d´euros, com son la implantacio de nous col·lectors i reposicio de trams de xarxa amb sedimentacio i aigua estancada, l´eliminacio de trams amb contrapendents i la construccio de nous pous de registre. L´estudi també planteja la construccio d´un dipòsit de retencio d´aigües pluvials i de diverses conduccions de xarxa de pluvials per a millorar la capacitat de resposta de la xarxa en cas de fortes pluges.
Informació
Registre
299
Autor
Canal Taronja 
Població
Torelló
Gènere
Notícies
Tema
Ajuntament
Suport
Digital
Data
01/01/1900
Any
2017
Duració
2
Data Publicació
01/08/2018
Visualitzat
154
  •       © ADET