PARRÒQUIA DE SANT FELIU
Foto de grup de record dels Exercissis Espirituals fets a Sarrià l'any 1929. Mn. Joan Canadell i Mn. Lluís Brugaroles al centre de la fila superior. També al centre de la part esquerra, el Bisbe que fou de Sant Sebastià Dr. Font Andreu i i Mn. Masramón que fou el seu secretari. Senyalats amb el núm. 1 Pare M. Trullàs i núm.2 Ricardo Negre (?).
Informació
Registre
1262
Autor
Desconegut 
Població
Barcelona
Tema
Religió
Suport
Paper postal
Data
Indefinit
Any
1929
Origen
Indefinit
Persona origen
ADET
Visualitzat
Altres fotos de la selecció
  •       © ADET