MUSEU DE LA TORNERIA
Targeta postal editada pel Museu de la Torneria, on es mostra un torn de peu o de ballesta exposat al Museu de la Torneria situat al carrer de la Pau, 10-12 de Torelló.
Informació
Registre
1177
Autor
Desconegut 
Població
Torelló
Tema
Torneries
Indústria
Museu
Suport
Paper postal
Data
Indefinit
Any
2010
Origen
Donació
Persona origen
ADET
Visualitzat
Altres fotos de la selecció
  •       © ADET