HERÀLDICA
Escut de la família Puigdessalit que estava situat a l'antic altar barroc de l'església parroquial de Torelló.
Informació
Registre
837
Autor
Desconegut 
Població
Torelló
Tema
Heràldica
Església Parroquial
Suport
Paper postal
Data
Indefinit
Any
1930
Origen
Indefinit
Persona origen
ADET
Visualitzat
Altres fotos de la selecció
  •       © ADET