Comissions

Fons bibliogràfic i documental
Aquesta comissió de treball s'encarrega d'ordenar i classificar tots els fons documentals i bibliogràfics de l'ADET. En aquest sentit es treballa en l'inventari de l'arxiu de la institució i en la catalogació de la biblioteca. Al mateix temps també es cataloga i ordena l'hemeroteca i altres documents com goigs, programes de festa major i fulls volants de diverses procedències.
Pinacoteca
És la comissió de treball que s'ocupa de l'ordenació i manteniment de la col·lecció de quadres de pintors locals. També custodia i estudia dibuixos, gravats i altres formats artístics de caràcter gràfic. Un dels àmbits de treball consisteix a restaurar les peces que ho necessitin. Actualment es treballa en l'elaboració d'un inventari i catàleg de les peces de la col·lecció.
Arqueologia audiovisual
La comissió d'Arqueologia Audiovisual de l'ADET, provem de recuperar i democratitzar el patrimoni cultural material i immaterial del nostre entorn, focalitzant l'interès a la Vall del Ges i del Bisaura. La nostra especialització és la documentació en format cinema, foto, àudio, vídeo analògic i digital. I sempre amb el suport les tecnologies audiovisuals com a eina per preservar i difondre aquesta riquesa patrimonial. Si disposeu de fotos (b&n i color), pel·lícules de cinema (Súper8, 16 mm i 9,5 mm) i vídeos (Beta, VHS, Video8, Hi8, digital...) del nostre entorn geogràfic, poseu-vos en contacte a arxiu.adet@gmail.com L'ADET ho documentarà, digitalitzarà i en farà difusió. Vetllant en tot moment pels vostres drets d'imatge.
Coneixement del territori, ciència i patrimoni natural
El grup de treball de la comissió de territori, ciència i patrimoni natural té com a objectiu estudiar tots els aspectes que conformen el territori en el qual l’ADET circumscriu les seves activitats: la Vall del Ges, el Bis aura i Orís. La Comissió organitza excursions i passejades per descobrir els paisatges i els indrets més peculiars de l’àmbit geogràfic de l’ADET, així com incentiva i edita estudis geogràfics, antropològics i naturalístics de tota la zona.
Fòssils, minerals i heràldica
Aquesta comissió custodia les col·leccions de fòssils i minerals dipositades a l'ADET en el decurs dels anys. La tasca principal és la de mantenir en bones condicions les col·leccions i incentivar el seu estudi, així com elaborar un catàleg i inventari i fer-ne les reproduccions gràfiques adequades perquè tota la informació del fons arribi a estar a l'abast de tothom a través de la pàgina web de l'Associació. Pel que fa a la secció d'heràldica, la tasca principal és el manteniment de la col·lecció, així com incentivar el seu estudi. També es treballa per reproduir-ne els continguts a través d'imatges fotogràfiques amb la finalitat de fer conèixer el fons a través de les noves tecnologies.
Pàgina web
Aquest és un grup de treball amb un perfil tècnic que s'encarrega de mantenir i millorar la pàgina web de l'Associació. S'encarrega també d'incorporar-hi totes les innovacions tecnològiques que facin la pàgina més accessible i més interactiva. La idea és convertir el lloc web en l'aparador fonamental de les activitats de l'ADET i dels seus continguts documentals, així com fer-lo esdevenir un referent de consulta per a tothom interessat en la cultura i el coneixement en general i de la Vall del Ges i el Bisaura en particular.
Exposicions i sortides culturals
Els membres d'aquesta comissió preparen i organitzen sortides de caràcter cultural adreçades als socis i sòcies i al públic en general. Al mateix temps ideen exposicions i mostres relacionades amb aspectes culturals dels àmbits de treball de l'ADET amb l'objectiu de difondre el coneixement i saber en general i, en contret, amb tot allò que té una vinculació amb el domini geogràfic en el qual actua l'Associació. Aquestes mostres i exposicions també tenen un fort caràcter pedagògic, intentant sempre que els centres escolars n'aprofitin i treballin els seus continguts.
Literatura, publicacions i distribució
La secció de literatura té com a objectiu incentivar i promoure la creació literària a la Vall del Ges i el Bisaura. Organitza certàmens i premis literaris i presentacions de llibres, tot amb la intenció de descobrir nous talents i també estimular l'activitat creativa en els àmbits geogràfics de l'Associació. La secció de publicacions es dedica a gestionar l'edició de treballs literaris i també d'estudis erudits i de caràcter divulgatiu referits a qualsevol aspecte cultural i de coneixement de l'àmbit de l'ADET. Es treballa en tres col·leccions: "La Lluna en un cove", dedicada a la ficció literària, "Estudis", que comprèn treballs erudits de qualsevol àmbit, i "Territori i paisatge", enfocada a la divulgació del coneixement del territori i el patrimoni natural.
Jornades estudis
Grup de treball que prepara i gestiona les Jornades bianuals dedicades a la divulgació de temes culturals diversos relacionats amb la Vall del Ges i el Bisaura. S’intenta que les Jornades siguin un aparador dels estudiosos que treballen al territori per aprofundir i ampliar el seu coneixement en tots els camps, des de la història o la geografia fins a la llengua, l’economia o l’antropologia passant per temes com la fauna, la flora i altres aspectes relacionats amb el medi ambient.
Arqueologia i història
Aquesta comissió treballa en l'estudi de temes relacionats amb la història de la Vall del Ges i el Bisaura. Es promou la recerca històrica i la renovació historiogràfica del territori propiciant i facilitant la publicació de treballs de recerca i divulgació duts a terme per investigadors i estudiosos d'aquest àmbit del coneixement. També es treballa en la custòdia, conservació i catalogació dels fons arqueològics de l'ADET I en la difusió dels seus continguts a través de les noves tecnologies.

Compare listings

Compare