ComissionsFons bibliogràfic i documental
Aquesta comissió de treball s’encarrega d’ordenar i classificar tots els fons documentals i bibliogràfics de l’ADET. En aquest sentit és treballa en l’inventari de l’arxiu de la institució i en la catalogació de la biblioteca. Al mateix temps també es cataloga i ordena l’hemeroteca i altres documents com goigs, programes de festa major i fulls volants de diverses procedències.
Responsables
Montserrat Vilar
Col.laboradors
Concepció Prat
Pasqual Bernat
Xavier Viver
Dolors Peix
Maribel Gil
Teresa Soler

Coneixement del territori, ciència i patrimoni natural
El grup de treball de la comissió de territori, ciència i patrimoni natural té com a objectiu estudiar tots els aspectes que conformen el territori en el qual l’ADET circumscriu les seves activitats: la Vall del Ges, el Bis aura i Orís. La Comissió organitza excursions i passejades per descobrir els paisatges i els indrets més peculiars de l’àmbit geogràfic de l’ADET, així com incentiva i edita estudis geogràfics, antropològics i naturalístics de tota la zona.
Responsables
Antoni Prat Puig
Pasqual Bernat Lopez
Xavier Vilar Vinyeta
Col.laboradors
Pere Rifà
Nuria Sellarés
Jordi Camprodón
Edu Rifà

Exposicions i sortides culturals
Els membres d’aquesta comissió preparen i organitzen sortides de caire cultural adreçades als socis i sòcies i al públic en general. Al mateix temps ideen exposicions i mostres relacionades amb aspectes culturals dels àmbits de treball de l’ADET amb l’objectiu de difondre el coneixement i el saber en general i, en contret, amb tot allò que té una vinculació amb el domini geogràfic en el qual actua l’Associació. Aquestes mostres i exposicions també tenen un fort caràcter pedagògic, intentant sempre que els centres escolars n’aprofitin i treballin els seus continguts.
Responsables
Josep Maria Soler Taberner
Concepció Girbau Salarich

Arqueologia i història
Aquesta comissió treballa en l’estudi de temes relacionats amb la història de la Vall del Ges i el Bisaura. Es promou la recerca històrica i la renovació historiogràfica del territori propiciant i facilitant la publicació de treballs de recerca i divulgació duts a terme per investigadors i estudiosos d’aquest àmbit del coneixement . També es treballa en la custòdia, conservació i catalogació dels fons arqueològics de l’ADET I en la difusió dels seus continguts a través de les noves tecnologies.
Responsables història
Pasqual Bernat Lopez
Ainoha Cots
Responsables arqueologia
Oth Ordeig
Albert Pratdesaba
Col.laboradors
Montserrat Vilar
Antoni Prat
Concepció Girbau
Nuria Capdevila
Pinacoteca
És la comissió de treball que s’ocupa de l’ordenació i manteniment de la col·lecció de quadres de pintors locals. També custodia i estudia dibuixos, gravats i altres formats artístics de caire gràfic. Un dels àmbits de treball consisteix a restaurar les peces que ho necessitin . Actualment es treballa en l’elaboració d’un inventari i catàleg de les peces de la col·lecció.
Responsables
Nadine Mula
Xavier Viver Fabregó

Fòssils, minerals i heràldica
Aquesta comissió custodia les col·leccions de fòssils i minerals dipositades a l’ADET en el decurs dels anys. La tasca principal és la de mantenir en bones condicions les col·leccions i incentivar el seu estudi, així com elaborar un catàleg i inventari i fer-ne les reproduccions gràfiques adequades perquè tota la informació del fons arribi a estar a l’abast de tothom a traves de la pàgina web de l’Associació. Pel que fa a la secció d’heràldica, la tasca principal és el manteniment de la col·lecció, així com incentivar el seu estudi. També es treballa per reproduir-ne els continguts a través d’imatges fotogràfiques amb la finalitat de fer conèixer el fons a través de les noves tecnologies.
Responsables
Xavier Viver Fabregó
Xavier Darnés

Literatura, publicacions i distribució
La secció de literatura té com a objectiu incentivar i promoure la creació literària a la Vall del Ges i el Bisaura. Organitza certàmens i premis literaris i presentacions de llibres, tot amb la intenció de descobrir nous talents i també estimular l’activitat creativa en els àmbits geogràfics de l’Associació. La secció de publicacions es dedica a gestionar l’edició de treballs literaris i també d’estudis erudits i de caire divulgatiu referits a qualsevol aspecte cultural i de coneixement del àmbit de l’ADET. Es treballa en tres col·leccions: “La Lluna en un cove”, dedicada a la ficció literària, “Estudis”, que comprèn treballs erudits de qualsevol àmbit, i “Territori i paisatge”, enfocada a la divulgació del coneixement del territori i el patrimoni natural.
Responsables
Gerard Verdaguer Reig
Rosa Sayòs
Pasqual Bernat Lopez
Col.laboradors externs
Joan Anglada
Elisenda Queralt
Arqueologia audiovisual
La comissió d’Arqueologia Audiovisual de l’ADET, provem de recuperar i democratitzar el patrimoni cultural material i immaterial del nostre entorn, focalitzant l’interès a la Vall del Ges i del Bisaura. La nostra especialització és la documentació en format cinema, foto, àudio, vídeo analògic i digital. I sempre amb el suport les tecnologies audiovisuals com a eina per preservar i difondre aquesta riquesa patrimonial. Sí disposeu de fotos (b&n i color), pel·lícules de cinema (Súper8, 16mm i 9,5mm) i vídeos (Beta, VHS, Video8, Hi8, digital...) del nostre entorn geogràfic, poseu-vos en contacte a arxiu.adet@gmail.com L’ ADET ho documentarà, digitalitzarà i en farà difusió. Vetllant en tot moment pels vostres drets d’imatge.
Responsables
Jordi Campàs Reig
Josep Maria Callén Mas
Antoni Prat Puig
Col.laboradors
Xavier Vilar Vinyeta

Pàgina web
Aquest és un grup de treball amb un perfil tècnic que s’encarrega de mantenir i millorar la pàgina web de l’Associació. S’encarrega també d’incorporar-hi totes les innovacions tecnològiques que facin la pàgina més accessible i més interactiva. La idea és convertir el lloc web en l’aparador fonamental de les activitats de l’ADET i dels seus continguts documentals, així com fer-lo esdevenir un referent de consulta aper a tothom interessat en la cultura i el coneixement en general i de la Vall del Ges i el Bisaura en particular.
Responsables
Josep Maria Callén Mas
Jordi Campàs Reig
Pasqual Bernat Lopez
Rosa Sayòs
Antoni Prat Puig
Xavier Vilar Vinyeta

Jornades estudis
Grup de treball que prepara i gestiona les Jornades bianuals dedicades a la divulgació de temes culturals diversos relacionats amb la Vall del Ges i el Bisaura. S’intenta que les Jornades siguin un aparador dels estudiosos que treballen al territori per aprofundir i ampliar el seu coneixement en tots els camps, des de la història o la geografia fins a la llengua, l’economia o l’antropologia passant per temes com la fauna, la flora i altres aspectes relacionats amb el medi ambient.
Responsables
Pasqual Bernat Lopez
  •       © ADET