D

Duocastella, castell de

Duocastella, castell de. Es troba al municipi de Sora (Osona). Els topònims Sora i Duocastella es documenten a partir del 960, quan es consagrà l’església de Sant Pere, situada a la vall de Sora, mentre que entre les viles i vilars adscrits a la parròquia figurava la vila de Duacastella. Com a castell no figura fins al 1023, quan la comtessa Ermessenda empenyorà al seu fill, Berenguer Ramon I,...

Dorrius, mas de

Dorrius, mas de. El mas de Dorrius apareix en la documentació a partir de l’any 1148, quan Ramon Dorrius rep en feu de Bertran de Merola, entre d’altres possessions, el feu de Torelló, consistent en unes masies i altres honors a Sant Vicenç de Lausiana. L’emplaçament del mas no es va poder determinar amb seguretat fins l’any 1947, quan el senyor Xavier Viver de l'ADET, mitjançant un document...

Compare listings

Compare