A

Alfonso i Esperanza, Caritat

Alfonso i Esperanza, Caritat (Barcelona, 1889 - Torelló,1958). Llevadora. Vivia al carrer Ample, 1 de Torelló. L’any 1923 ja formava part de la Junta de Sanitat Local. El 1925 es resolgueren les places de llevadora municipal per concurs públic. Havia obtingut el títol a Barcelona l’any 1917 i va obtenir la plaça de llevadora de primera amb un sou de 60 pessetes anuals. L’any 1937 renuncia al...

Agrupació Fotogràfica de Torelló

L’Agrupació Fotogràfica de Torelló es va constituir com associació el novembre del 1974, data de la primera acta de l’entitat, però els seus orígens són anteriors. Aleshores, un grup de persones de Torelló, amants de la fotografia, van fundar l’AFT. D’entre les principals activitats que es van organitzar en la primera dècada de vida de l’entitat cal destacar el concurs fotogràfic ...

Agrupació de Comerciants de Torelló

L'Agrupació de Comerciants de Torelló (ACT) és una associació sense ànim de lucre que està dedicada a potenciar i dinamitzar el comerç de Torelló.Des de l'any 1 998, i aprofitant la conjuntura comercial que es preparava des de l'Administració Autonòmica, l'entitat va començar a desenvolupar un Pla de Dinamització Comercial per al Comerç Urbà per tal d'organitzar i donar un impuls nou a la...

Agomboiar

Agomboiar tr. : tenir cura d’algú, especialment de les criatures. Apareix al diccionari de l’IEC (només en el sentit de “reunir-se”, “anar junts”) i al català-valencià-balear amb totes dues accepcions (Vic, Empordà i...

Arramissar

Arramissar / Arremissar tr. : Girar cap amunt la part inferior d'una mànega, replegant-la damunt d’ella mateixa. És un mot sinònim d’arremangar o arromangar. A la Vall del Ges es distingeix entre arramissar / arremissar (“tirar les mànigues amunt”) i arremangar /arromangar (“tirar amunt un vestit o una faldilla”). No apareix ni al diccionari de l’IEC i ni al...

Compare listings

Compare