A

Agomboiar

Agomboiar tr. : tenir cura d’algú, especialment de les criatures. Apareix al diccionari de l’IEC (només en el sentit de “reunir-se”, “anar junts”) i al català-valencià-balear amb totes dues accepcions (Vic, Empordà i...

Arramissar

Arramissar / Arremissar tr. : Girar cap amunt la part inferior d'una mànega, replegant-la damunt d’ella mateixa. És un mot sinònim d’arremangar o arromangar. A la Vall del Ges es distingeix entre arramissar / arremissar (“tirar les mànigues amunt”) i arremangar /arromangar (“tirar amunt un vestit o una faldilla”). No apareix ni al diccionari de l’IEC i ni al...

Compare listings

Compare