Castanyer i Ribas, Joan-Josep

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 11 mesos
  • C
  • 1

Castanyer i Ribas, Joan-Josep, sacerdot i bisbe. (Sant Pere de Torelló 1806 – Vic 1865). Després d’una formació inicial de llatinitat a Sant Pere, passà al Seminari de Vic, on cursà la carrera eclesiàstica. Durant aquest temps va ser familiar del bisbe Corcuera i va defensar conclusions en teologia. En 1832, l’any que va ser nomenat catedràtic del Seminari de Vic, anà a validar civilment els seus estudis a la Universitat de Cervera i a obtenir la llicència en teologia (22/10/1832) fent un any que ja ensenyava filosofia al Seminari i ho continuà fent fins a 1834, on fou ascendit a la càtedra de teologia. Des d’aquesta tribuna impartí l’assignatura de llocs teològics (Lloc teològic: cadascuna de les fonts d’on la teologia treu els seus principals arguments) i el curs 1835-35 explicà història eclesiàstica.

Després de disputar sense èxit una canongia penitencial amb Segimon Aimató i Domènec Valldeneu, la inestabilitat política el portà a la parròquia de Santa Coloma Saserra i al rectorat de Moià. A més d’aquest càrrecs, exercí d’examinador sinodal. En 1857 va ser preconitzat (Preconitzar: fer relació, en el consistori pontifici, dels mèrits d’una persona presentada per l’autoritat corresponent per ésser designada bisbe o per obtenir una dignitat eclesiàstica) bisbe de Vic, i un any després, consagrat en aquest càrrec a l’església de Santa Maria del Mar de Barcelona. Les seves cartes pastorals son publicades en el Butlletí Oficial del bisbat, i algunes es troben editades en forma de fullet. Gràcies al seu esforç s’aconseguí la canonització de sant Miquel dels Sants. Per aquest fet, en 1862 es desplaçà a Roma per assistir a la cerimònia de proclamació. Com a títols de mèrit va ser nomenat senador romà i prelat assistent al Soli Pontifici.

Font: Lo Gaiter del Ges; << Santperencs professors al seminari de Vic>>.  La Grevolosa, revista cultural de Sant Pere de Torelló, número 22, corresponent a la Festa Major de 2011

Entrada següent

Cols i Gratacós, Felisa

Compare listings

Compare