Barganyar

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 12 mesos
  • B
  • 1

Barganyar  v. tr. : Malmetre, reduir una cosa a estat d’inservible (Ribes, Ripoll, Pobla de L., Torelló, St. Jaume de F.).

El mot apareix al diccionari català-valencià-balear.

Entrada Anterior

Bellmunt, santuari de

Entrada següent

Besora, llinatge de

Compare listings

Compare