Arramissar

Tornar a Vallgespèdia

  • fa 1 any
  • A
  • 1

Arramissar / Arremissar tr. [ərəmisá]: Girar cap amunt la part inferior d’una mànega, replegant-la damunt d’ella mateixa. És un mot sinònim d’arremangar o arromangar. A la Vall del Ges es distingeix entre arramissar / arremissar (“tirar les mànigues amunt”) i arremangar /arromangar (“tirar amunt un vestit o una faldilla”). No apareix ni al diccionari de l’IEC i ni al català-valencià-balear.

Entrada següent

Agomboiar

Compare listings

Compare